Näsums scoutkår på hajk

Läs i Kristianstadsbladet om Näsums scoutkår http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/article2227216/Spannande-scoutlekar.html  

Kallelse till distriktsstämma

Kallelse till distriktsstämman den 26 okt finns att läsa under Aktiviteter och läger/Distriktsstämma

Rekrytering i Everöds scoutkår

Se fina bilder från rekrytering i Everöd under Service/Rekrytering.

PiraTing 5-7 sept

Läs mer på http://arrangemangiskane.scout.se/arrangemang/for-utmanare/utmanarting/

Scouter håller nytt storläger 2017

Läs i Kristianstadsbladet http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article2213343/Scouter-haller-nytt-storlager.html  

Lyssna på scouter på Vilda

Radio Kristianstad besöker Vilda. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=101    

Vilda i Kristianstadsbladet 4 aug

Läs om lägret http://www.kristianstadsbladet.se/K2/article2212852/De-tar-det-vilda-till-storstan.html  

Om Vilda i Kristianstadsbladet 2 aug

Läs om lägerbyggnation http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article2211782/Rustar-infor-scoutanstormning.html