Familjescouting

Familjescouting är ett sätt att möta nya kompisar och uppleva äventyr. Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. Med Familjescouting öppnar vi upp vår lokala verksamhet Läs mer »

Leda Scouting 1-2/4

Leda scouting – April, är 12 timmar lång och kommer att ge dig möjlighet att ”göra scouting” genom learning by doing. Efter kursen kommer du som deltagare bland annat kunna skapa ett scoutmöte som tar med minst två delar av scoutmetoden, Läs mer »