Äventyra 21-23 sept

Här kommer information om Äventyra att publiceras.

Maria Weimer och Ulrika Tollgren, Arkelstorps scoutkår leder planeringen.