Äventyra 22-24 sept

Äventyra är inställd pga för litet intresse från äventyrsledare att planera arrangemanget.