Demokratijamboree 9-11 nov

Den 9-11 november arrangeras Demokratijamboree och Scouternas stämma i Karlstad.

Åk dit med Snapphanes buss!
Gratis för ombud från Snapphane,
100:- för deltagare från Snapphane,
400:- för övriga.

Boka plats med nedanstående formulär.

Bokning av demokratibuss

    Resan faktureras deltagare från Snapphane och övriga i efterhand. Ange fakturamottagare.
    Ange var du stiger på och av bussen. Avgångs- och ankomsttider kommer under vecka 42.