Distriktsstämma 11 april

Till kårer och distriktsledning i Snapphane Scoutdistrikt

 

KALLELSE TILL VÅRDISTRIKTSSTÄMMA

Distriktets kårer och distriktsledning kallas till vårdistriktsstämma.

Färlövs scoutkår är värdkår och bjuder in till stämma i Färlövs församlingshem på  Wrangels allé 61 29175 FÄRLÖV

 

Stämman är torsdagen den 11 april 2019

  • Fika serveras från kl 18:30. Samtidigt börjar röstkorten att delas ut
  • Stämman är inomhus
  • Stämman börjar kl 19:00

 

Ärenden enligt bifogad föredragningslista. Program efter förhandlingarna:

  • Representanter för LUFT informerar om roververksamheten i Skåne
  • Livat i Sherwoodskogen – distriktsläger 2020
  • Presentation av Emma, vår nya utvecklingskonsulent

 

Ingen kostnad för deltagarna. Kostnaderna tas ur Aktivitetsfonden.

Anmäl er via formulär nedan eller till Snapphane Scoutdistrikts kansli, snapphane@scoutdistrikt.se. Uppge namn, kår och om man deltar som delegat eller observatör. Meddela också behov av specialkost.

Anmäl er senast den 4 april.

 

VÄLKOMNA!

Färlövs scoutkår och distriktsstyrelsen

genom Daniel Berglund

 

 

Anmälan till DST 2019-04-11

  • Här kan man uppge t ex behov av specialkost.