Distriktsstämma 11 april

Till kårer och distriktsledning i Snapphane Scoutdistrikt

 

KALLELSE TILL VÅRDISTRIKTSSTÄMMA

Distriktets kårer och distriktsledning kallas till vårdistriktsstämma.

Färlövs scoutkår är värdkår och bjuder in till stämma.

Plats meddelas senare.

 

Stämman är torsdagen den 11 april 2019

  • Fika serveras från kl 18:30. Samtidigt börjar röstkorten att delas ut
  • Stämman är inomhus
  • Stämman börjar kl 19:00

Ärenden enligt bifogad föredragningslista. Program efter förhandlingarna:

  • Representanter för LUFT informerar om roververksamheten i Skåne

 

Ingen kostnad för deltagarna. Kostnaderna tas ur Aktivitetsfonden.

Anmäl er via formulär nedan eller till Snapphane Scoutdistrikts kansli, snapphane@scoutdistrikt.se. Uppge namn, kår och om man deltar som delegat eller observatör. Meddela också behov av specialkost.

Anmäl er senast den 4 april.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning kommer.

 

VÄLKOMNA!

Färlövs scoutkår och distriktsstyrelsen

genom Daniel Berglund

 

 

Anmälan till DST 2018-04-19

  • Här kan man uppge t ex behov av specialkost.