Distriktsstämma 20 april

Till kårer och distriktsledning i Snapphane Scoutdistrikt

 

KALLELSE TILL VÅRDISTRIKTSSTÄMMA

Distriktets kårer och distriktsledning kallas till vårdistriktsstämma.

Kristianstads scoutkår är värdkår och bjuder in till stämma på Spånkull. På kårens hemsida finns vägbeskrivning till Spånkull. Läs på:  http://www.kristianstadscout.se/lokaler/spankull.php.

Stämman är torsdagen den 20 april 2017

  • Fika serveras från kl 18:30. Samtidigt börjar röstkorten att delas ut
  • Stämman är inomhus
  • Stämman börjar kl 19:00

Ärenden enligt bifogad föredragningslista. Program efter förhandlingarna:

  • Scouterna nya material för att skapa Familjescouting är färdigt. Detta kommer att presenteras av vår utvecklingskonsulent.

 

Ingen kostnad för deltagarna. Kostnaderna tas ur Aktivitetsfonden.

Anmäl er via formulär nedan eller till Snapphane Scoutdistrikts kansli. Uppge namn, kår och om man deltar som delegat eller observatör. Meddela också behov av specialkost.

Anmäl er senast den 11 april.

 

VÄLKOMNA!                                                                                

Kristianstads scoutkår och distriktsstyrelsen 

genom Daniel Berglund

 

förslag till dagordning

röstlängd

verksamhetsberättelse 2016 med ekonomiska rapporter, förslag till vinstdisposition och underskrifter

revisionsberättelse

 

 

 

Anmälan till DST 2017-04-20

  • Här kan man uppge t ex behov av specialkost.