Distriktsstämma 19 april

Till kårer och distriktsledning i Snapphane Scoutdistrikt

 

KALLELSE TILL VÅRDISTRIKTSSTÄMMA

Distriktets kårer och distriktsledning kallas till vårdistriktsstämma.

Kristianstads scoutkår är värdkår och bjuder in till stämma på Spånkull. På kårens hemsida finns vägbeskrivning till Spånkull. Läs på:  http://www.kristianstadscout.se/lokaler/spankull.php.

 

Stämman är torsdagen den 19 april 2018

  • Fika serveras från kl 18:30. Samtidigt börjar röstkorten att delas ut
  • Stämman är inomhus
  • Stämman börjar kl 19:00

Ärenden enligt bifogad föredragningslista. Program efter förhandlingarna:

  • Representanter för LUFT informerar om roververksamheten i Skåne
  • Information om Bazaar 2018

 

Ingen kostnad för deltagarna. Kostnaderna tas ur Aktivitetsfonden.

Anmäl er via formulär nedan eller till Snapphane Scoutdistrikts kansli, snapphane@scoutdistrikt.se. Uppge namn, kår och om man deltar som delegat eller observatör. Meddela också behov av specialkost.

Anmäl er senast den 11 april.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning bifogas och finns på http://snapphane.scout.se/

 

VÄLKOMNA!

Kristianstads scoutkår och distriktsstyrelsen

genom Daniel Berglund

 

dagordning 180419

röstlängd

verksamhetsberättelse 2017

 

Anmälan till DST 2018-04-19

  • Här kan man uppge t ex behov av specialkost.