Distriktsstämma 28 okt

Distriktets kårer och distriktsledning kallas härmed till distriktsstämma söndagen den 28 okt i Önnestad. Värdkår är Önnestads scoutkår.

 

Program:

9:30-10:00             fika och utdelning av röstkort

10:00                       förhandlingarna påbörjas

12:00                       lunch

 

Efter avslutad stämma kommer vi att gemensamt arbeta igenom ärende till Demokratijamboreen.

 

Handlingarna till distriktsstämman skickades till alla kårer 1 oktober.
De återfinns även nedan.

 

Förutom distriktsstämmans delegater är alla medlemmar varmt välkomna att delta som observatörer. Det är vår förhoppning att distriktets alla kårer är representerade på stämman så att vi tillsammans kan besluta om distriktets framtid.

Varmt välkomna

Distriktsstyrelsen

Anmälan till DST 2018-10-28

  • (ååmmdd-xxxx)
  • Här kan man uppge behov av specialkost