Distriktsstämma 29 okt

Till kårer och distriktsledning i Snapphane Scoutdistrikt

 

KALLELSE TILL DISTRIKTSSTÄMMA

 

Distriktets kårer och distriktsledning kallas till distriktsstämma

söndagen den 29 oktober 2017.

 

Stämman äger rum på Humletorkan, Klagtorpsvägem 1, Näsum. Läs mer på http://www.humletorkan.com/. Bromölla scoutkår är värdkår och de passar på att visa upp en sevärdhet i sin kommun.

____________________________________________________________________

 

PROGRAM

 

Röstkort delas ut från 9.30 då fikat är serverat.

Stämman börjar kl 10.00. Ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Lunch serveras vid 12-tiden.

Efter stämmans slut kan de som vill få veta mer om humletorkning.

 

Avgiften för stämman är 50 kr/person, vilket faktureras kårkassören. Resterande kostnader tas ur Aktivitetsfonden.

 

Anmälan

Anmäl er till Snapphane Scoutdistrikts kansli, se brevfot, eller via formuläret nedan senast den 22 oktober. Anmälan är bindande.

Lämna information om:

  • Scoutkårens namn
  • Namn på deltagarna, uppge om de är delegater el observatörer
  • Uppge behov av specialkost

 

Förutom valda delegater är alla medlemmar välkomna att delta som observatörer. Det är vår förhoppning, att distriktets alla kårer är representerade på årets distriktsstämma.

 

VÄLKOMNA

Bromölla scoutkår och distriktsstyrelsen

 

förslag till dagordning

röstlängd

påverkanstorg, stationer

påverkanstorg 2017, förtydligade regler

proposition, DJ

verksamhetsplan 2018, förslag

budget 2018, förslag

arrangemangsförslag 2018

valberedningens förslag till DL 2018

 

Anmälan till DST 2017-10-29

  • (ååmmdd-xxxx)
  • Här kan man uppge behov av specialkost