Fredsljusmarsch 20 nov

fredsljuset

S.T Georgs Scoutgille i Kristianstad och Snapphane Scoutdistrikt hälsar alla välkomna till

 

FREDSLJUSMARSCH I KRISTIANSTAD DEN 20 NOV 2017

                                                                                                                                        

Fredsljuset är ett ljus med bön om fred. Scoutrörelsen, världens största frivilliga fredsorganisation, vill sprida fredens ljus över hela världen.

Fredsljuset tändes i födelsekyrkan i Betlehem på den låga som brunnit där sedan kyrkan kom till år 565. Ljuset sprids sedan över nästan hela världen.

Lågan hämtas hos nunnorna på Karmelitklostret i Landskrona. De har förvarat lågan för Gillescouternas räkning och hållit lågan brinnande oavbrutet hela året.

 

Tanken är att er kår ska delta i marschen och hämta en låga som ni sedan använder i kåren, t ex under ert julfirande. Alla från kåren är välkomna. Förlägg ert patrullmöte hit!

 

Tider och program

Samling på Söderportsskolan skolgård kl 18:00 den 20 nov.

Avmarsch med fanor och facklor vid 18:30-tiden. Vi går längs Västra Storgatan till Stora Torg. Där blir det en fredsmanifestation med tal och läsning av fredsljusbudskapet. Avslutningsvis blir ni bjudna på grillkorv och dryck. Var vänlig och ta med egna kåsor. Avslutning kl 20:00.

 

Anmälan

Det är bra om ni meddelar Snapphane Scoutdistrikts kansli ungefär hur många ni kommer från kåren. Skicka ett mail till snapphane@scoutdistrikt.se senast den 13 nov.

 

Hur man transporterar en låga.

Medtag en fotogenlykta fylld med lampolja. Denna lykta tändes med Fredsljuslågan och skall sedan hållas tänd oavbrutet tills den ska användas. Den tända lyktan transporteras lämpligen i en plåthink av något slag. Man kan ha lite sand i botten på hinken så står lyktan stadigare.

Ha gärna en eldsläckare i bilen. Tänk på brandrisken!

 

 Varmt välkomna till en manifestation för fred

 

Fredsljuset från Betlehem, broschyr

Fredsljusbudskap 2017

gillelogga 1armborst_vectorized