KÅRANMÄLAN

För att ge ett bra underlag till arrangemangsgrupperna ska distriktets kårer meddela om de planerar (eller inte) att delta på distriktsarrangemang.

Kåranmälan bör göras under januari. Ev i augusti för höstens arrangemang.

Kåranmälan innebär:

  • att scoutkåren marknadsför arrangemanget på kåren alternativt att kåren INTE kan eller planerar för att delta
  • att scoutkåren inte förbinder sig att delta
  • att scoutkåren inte är definitivt anmäld
  • att anmälan senare kompletteras med antal i en fullständig anmälan

 

Scoutkårens intresseanmälan till distriktsarrangemang. En anmälan per arrangemang!

Kåranmälan

  • Grov gissning, observera att riktig anmälan ska göras senare.