Kårstämma 20 maj

Kallelse till kårstämma med Snapphane distriktskår

 

Härmed kallas alla medlemmar i Snapphane distriktskår till kårstämma.

Stämman är måndagen den 20 maj kl 18:30-19:00 på Snapphane Scoutdistrikts kansli, Finjagatan 19 i Hässleholm.

Ärende: Enligt dagordning

Anmäl ditt deltagande till Heléne Wilkens, snapphane@scoutdistrikt.se

 

Välkommen

 

Bilagor:

kårstämma 2019, kallelse och dagordning

stadgar för distriktskåren, antagna 2014-10-16

kårstämmoprotokoll 2018-04-03