Kårstämma 3 april

Kallelse till kårstämma med Snapphane distriktskår

 

Härmed kallas alla medlemmar i Snapphane distriktskår till kårstämma.

Stämman är tisdagen den 3 april kl 18:30-19:00 på Snapphane Scoutdistrikts kansli, Finjagatan 19 i Hässleholm.

Ärende: Enligt dagordning

Anmäl ditt deltagande till Kerstin Frost, snapphane@scoutdistrikt.se

 

Välkommen

 

Bilagor:

kårstämma 2018, kallelse och dagordning

Proposition stadgeändring 2018

stadgar för distriktskåren, antagna 2014-10-16

kårstämmoprotokoll 2017