Kårstämma 5 april

Kallelse till kårstämma med Snapphane distriktskår

 

Härmed kallas alla medlemmar i Snapphane distriktskår till kårstämma.

Stämman är onsdagen den 5 april kl 18:30-19:00 på Snapphane Scoutdistrikts kansli,

Finjagatan 19 i Hässleholm.

Ärende: Enligt dagordning

Anmäl ditt deltagande till Kerstin Frost, snapphane@scoutdistrikt.se

 

Välkommen

 

kårstämma 2017, kallelse och dagordning