KO-, KUL träff 3 okt

Inbjudan kommer att publiceras här.