KO-, KUL träff 18 sept

Här kommer inbjudan till träffen för kårordförande och kårutbildare att publiceras.