Snapphanefejd 5-6 maj

Välkomna till årets Snapphanefejd

5-6 maj 2018

 

 

Årets Snapphanefejd går av stapeln på Snapphane Scoutdistrikts lägerplats Hultet, norr om Glimåkra. Näsby-Österslövs scoutkår ansvarar för allt det praktiska runt fejden. Fejden kommer att ha start och målgång på lägerplatsen. Karta bifogas. Ved, slanor, toalett och dricksvatten kommer att finnas på plats.

 

Tider

spår datum dag samling avgång till startplats start
Äventyrscouter 5/5 lördag Meddelas senare
Familjescouter 6/5 söndag 09.00 09:30 10:00
Spårarscouter 6/5 söndag 09.00 09:30 10:00
Upptäckarscouter 6/5 söndag 09.00 09:30 10:00

 

OBS. Alla scouter och ledare ska finnas på samlingsplatsen vid samlingstiden!

 

Prisutdelning för samtliga spår är cirka kl 16:00 på söndagen.

 

När ni kommer till Hultet

Det kommer att finnas bord för respektive spår dit ni ska gå och anmäla era patruller. Familjescouterna (dvs bäver och andra) kommer att gå spårarspåret men tävlar som Familjescouter. Lunchmatsäck tas med av scouterna. När det gäller Äventyrarna ska hajkutrustning och mat tas med för en övernattning.

När ni kommer till Snapphanefejden ska ni lämna bifogad deltagarblankett ifylld med uppgift på kår, patrullnamn och namn på deltagande scouter och ledare. Detta är viktigt eftersom dessa listor är underlag för vår ansökan om bidrag hos Region Skåne.

 

Anmälan

Anmäl er till Snapphane Scoutdistrikts kansli, via mail till snapphane@scoutdistrikt.se.

 

I anmälan ska ni uppge:

  • Kårens namn
  • Vilket spår ni vill delta i
  • Namn på patrullerna
  • Ansvarig ledare (namn, tel nr och e-post)
  • Funktionärer till kontroller (om det är någon annan än ansvarig ledare)

 

Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 21 april!

 

Snapphanefejden är avgiftsfri. Kostnaderna tas ur Aktivitetsfonden.

 

Kontroller

För att kvalitetssäkra kontrollerna görs de av en grupp/spår och kommer att fördelas på kårerna. I anmälan ska kårerna uppge namn och kontaktuppgifter till funktionär. I reglerna står det:

  • De scoutkårer som deltar på fejden förväntas bemanna de kontroller som respektive runda har.
  • Senast 1 vecka innan fejden skickas det information till kårerna om vilka kontroller deras kontrollanter bemannar, samt om möjligt information om hur kontrollen är utformad. 

 

Frågor angående kontrollerna ställs till kontrollansvariga.

Spårarkontroller:

Åsa Melander, Everöds scoutkår, asa_melander@telia.com, 044-23 80 48

Upptäckarkontroller:

Daniel Berglund, Tyringe scoutkår, dalle@tyringescout.se, 0709-43 96 91

Äventyrarkontroller:

Celia Bjerstedt, LUS, celia@snapphane.scoutdistrikt.se, 0768-99 09 04

Ansvariga i DS

Joakim Lejon, tel. 070-999 62 56, joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Celia Bjerstedt, celia@snapphane.scoutdistrikt.se, 0768-99 09 04

Ansvarig Näsby-Österslöv

Ingrid Andersson, Näsby-Österslöv, tel. 0703-38 40 75, ingrid.ekestad@gmail.com

 

Trefingerhälsning

Näsby-Österslövs scoutkår

 

Bilagor:

vägbeskrivning

anmälningsblankett

deltagarblankett, att lämna vid incheckningen

regler fastställda 2017-10-19