Snapphanefejd 13-14 maj

Välkomna till årets

Snapphanefejd

13-14 maj 2017

 

 

Årets Snapphanefejd går av stapeln på Snapphane Scoutdistrikts lägerplats Hultet, norr om Glimåkra. Nosaby Scoutkår ansvarar för allt det praktiska runt fejden. Fejden kommer att ha start och målgång på lägerplatsen. Karta bifogas. Ved, slanor, toalett och dricksvatten kommer att finnas på plats.

 

Tider

spår datum dag samling avgång till startplats start
Äventyrscouter 13/5 lördag Meddelas senare
Familjescouter 14/5 söndag 09.00 09:30 10:00
Upptäckarscouter 14/5 söndag 09.00 09:30 10:00
Spårarscouter 14/5 söndag 09.00 09:30 10:00

 

OBS. Alla scouter och ledare ska finnas på samlingsplatsen vid samlingstiden!

 

Prisutdelning för samtliga spår är cirka kl 16:00 på söndagen.

 

När ni kommer till Hultet

Det kommer att finnas bord för respektive spår dit ni ska gå och anmäla era patruller. Familjescouterna (dvs bäver och andra) kommer att gå spårarspåret men tävlar som Familjescouter. Lunchmatsäck tas med av scouterna. När det gäller Äventyrarna ska hajkutrustning och mat tas med för en övernattning.

När ni kommer till Snapphanefejden ska ni lämna bifogad deltagarblankett ifylld med uppgift på kår, patrullnamn och namn på deltagande scouter och ledare. Detta är viktigt eftersom dessa listor är underlag för vår ansökan om bidrag hos Region Skåne.

Anmälan

Anmäl er till Snapphane Scoutdistrikts kansli, se brevfot, på bifogad anmälningsblankett eller uppge alla uppgifter i ett mail.

I anmälan ska ni uppge:

  • Kårens namn
  • Vilket spår ni vill delta i
  • Namn på patrullerna
  • Ansvarig ledare (namn, tel nr och e-post)
  • Funktionär till kontroll (om det är någon annan än ansvarig ledare)

 

Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 28 april!

 

Snapphanefejden är avgiftsfri.

 

Kontroller

För att kvalitetssäkra kontrollerna görs de av en grupp/spår och kommer att fördelas på kårerna. I anmälan ska kårerna uppge namn och kontaktuppgifter till funktionär. I reglerna står det:

  • De scoutkårer som deltar på fejden förväntas bemanna de kontroller som respektive runda har.
  • Senast 1 vecka innan fejden skickas det information till kårerna om vilka kontroller deras kontrollanter bemannar, samt om möjligt information om hur kontrollen är utformad.

 

Frågor angående kontrollerna ställs till kontrollansvariga.

Spårarkontroller:

Christer Nilsson, Fjälkinge,

tel. 072-217 67 57,  nilsson64christer@gmail.com

Upptäckarkontroller:

Ingrid Andersson, Näsby-Österslöv,

tel. 0703-38 40 75, ingrid.ekestad@gmail.com

Äventyrarkontroller:

Celia Bjerstedt, LUS, tel. 076-899 09 04, celia@bjerstedt.org

Ansvariga i DS

Joakim Lejon, tel. 070-999 62 56, joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Erik Apelqvist, tel 070-947 30 34, erik@snapphane.scoutdistrikt.se

Ansvarig Nosaby

Gustav Apelqvist, tel. 0730-61 52 53, gustav.apelqvist@gmail.com

 

Trefingerhälsning

Nosaby Scoutkår

 

Bilagor:

inbjudan till Snapphanefejden 2017

vägbeskrivning

anmälningsblankett

deltagarblankett

regler fastställda 2014-10-16