Snapphanefejd 4-5 maj

Välkomna till årets Snapphanefejd!

 

Årets Snapphanefejd går av stapeln på Snapphane Scoutdistrikts lägerplats Hultet, norr om Glimåkra. Näsums Scoutkår ansvarar för allt det praktiska runt fejden. Fejden kommer att ha start och målgång på lägerplatsen. Ved, slanor, toalett och dricksvatten kommer att finnas på plats.

 

 

Spår Datum Dag Samling avgång till startplats Start
Äventyrare 4/5 lördag Meddelas senare
Familjescout 5/5 söndag 9:00 9:30 10:00
Bäver 5/5 söndag 9:00 9:30 10:00
Spårare 5/5 söndag 9:00 9:30 10:00
Upptäckare 5/5 söndag 9:00 9:30 10:00

 

OBS. Alla scouter och ledare ska finnas på samlingsplatsen vid samlingstiden!

Prisutdelning för samtliga spår är cirka kl 16:00 på söndagen.

 

När ni kommer till Hultet:

Det kommer att finnas bord för respektive spår dit ni ska gå och anmäla era patruller. Familjescouterna (dvs bäver och andra) kommer att gå spårarspåret men tävlar som Familjescouter. Lunchmatsäck tas med av scouterna. När det gäller Äventyrarna ska hajkutrustning och mat tas med för en övernattning.

 

När ni kommer till Snapphanefejden ska ni lämna deltagarblanketten som finns längre ner på sidan ifylld med uppgift på kår, patrullnamn och namn på deltagande scouter och ledare. Detta är viktigt eftersom dessa listor är underlag för vår ansökan om bidrag hos Region Skåne.

 

Anmälan

Anmäl er till Snapphane Scoutdistrikts kansli, uppge alla uppgifter i ett mail. I anmälan ska ni uppge:

  1. Kårens namn
  2. Namn på patrullerna
  3. Ansvarig ledare (namn, tel nr och e-post)
  4. Funktionär till kontroll (om det är någon annan än ansvarig ledare)

Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 25 april

Snapphanefejden är avgiftsfri, då kostnaderna tas ur distriktets aktivitetsfond.

 

 

 

 

Kontroller

För att kvalitetssäkra kontrollerna görs de av en grupp/spår och kommer att fördelas på kårerna. I anmälan ska kårerna uppge namn och kontaktuppgifter till funktionär. I reglerna står det:

 

  • De scoutkårer som deltar på fejden förväntas bemanna de kontroller som respektive runda har.

 

  • Senast 1 vecka innan fejden skickas det information till kårerna om vilka kontroller deras kontrollanter bemannar, samt om möjligt information om hur kontrollen är utformad.

 

Frågor angående kontrollerna ställs till kontrollansvariga.

 

Spårarkontroller: Fjälkinge scoutkår, Christer Nilsson; nilsson64christer@gmail.com

Upptäckarkontroller: Vinslövs scoutkår; Jonas Thörn; thornjonas@gmail.com

Äventyrarkontroller: LUS; lus@snapphane.scoutdistrikt.se

 

Trefingerhälsning Näsums Scoutkår