Spårardag 30 sept

Spårardagen är ett arrangemang för distriktets spårarscouter.

Inbjudan kommer att publiceras här.