Ting för utmanare 28-29 okt

Tinget är utmanarnas årsmöte. Kallelse kommer att publiceras här.