Ting för utmanare 27-28 okt

Här kommer kallelse och handlingar till Tinget att publiceras.