Distriktsstyrelse 2018

Daniel Berglund – distriktsordförande

Telefon: 0709-43 96 91

E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.se, dalle@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane (LUS), LUFT (roververksamhet i Skåne), Utmanarlagskurs och Demokratijamboreen.

 

Helene Thörn – vice distriktsordförande

Telefon: 0737-25 26 00

E-post: helene@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: marknadsföring och Spårardag.

 

Mattias Nilsson – förvaltningsansvarig

Telefon: 0709-49 35 10

E-post: mattias@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Patrulledarutbildning, Riddarhajk och Utmanarlagskurs.

 

Joakim Lejon

Telefon: 044-962 56, 0709-99 62 56

E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen och Snapphanefejden.

 

Kirsten Englesson Jeppsson

Telefon: 0733-22 13 03

E-post: kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Patrulledarutbildningen och Spårardag.

 

Mats Aronsson

E-post: mats@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Utbildning och Äventyra.

 

Jesper Nissenlöf

Telefon: 073-386 68 13

E-post: jesper@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane (LUS), utbildning, Riddarhajk och Demokratijamboreen.

 

Håkan Andersson

Telefon: 0725-22 07 78

E-post: hakan.a@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Äventyra

 

Celia Bjerstedt

Telefon: 0768-99 09 04

E-post: celia@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: marknadsföring och Snapphanefejden.