Distriktsstyrelse 2016

Daniel Berglund – distriktsordförande

Telefon: 0709-43 96 91

E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.se, dalle@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane, Patrulledarutbilding i Snapphane, Smörgåsbord (ledararr), Demokratijamboreen

 

Anton Wilkens – vice distriktsordförande

Telefon: 0768-54 70 40

E-post: vdo@snapphane.scoutdistrikt.se, anton@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: handikappscoutkommittén, Riddarhajk, Demokratijamboree

 

Mattias Nilsson

Telefon: 0709-49 35 10

E-post: mattias@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Riddarhajk

 

Erik Apelqvist

Telefon: 070-947 30 34

E-post: erik@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Äventyra, marknadsföring

 

Joakim Lejon

Telefon: 044-962 56, 0709-99 62 56

E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Snapphanefejden

 

Kirsten Englesson Jeppsson

Telefon: 0733-22 13 03, 044-23 51 79

E-post: kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Smörgåsbord (ledararr), Äventyra

 

Mats Aronsson

E-post: mats@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Smörgåsbord (ledararr), Spårardag, utbildning

 

Johan Ranvert

Telefon: 0707-60 45 45

E-post: johan@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: LUFT, Snapphanefejden