Distriktsstyrelse 2017

Daniel Berglund – distriktsordförande

Telefon: 0709-43 96 91

E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.se, dalle@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane, Patrulledarutbilding i Snapphane, LUFT (roververksamhet), buss till Scoutforum

 

Erik Apelqvist – vice distriktsordförande

Telefon: 070-947 30 34

E-post: erik@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:  marknadsföring, Länken för utmanare i Snapphane, Snapphanefejden

 

Mattias Nilsson – förvaltningsansvarig

Telefon: 0709-49 35 10

E-post: mattias@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Riddarhajk, Patrulledarutbildning i Snapphane

 

Joakim Lejon

Telefon: 044-962 56, 0709-99 62 56

E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Snapphanefejden

 

Kirsten Englesson Jeppsson

Telefon: 0733-22 13 03, 044-23 51 79

E-post: kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:  Äventyra, Hultetgruppen

 

Mats Aronsson

E-post: mats@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: utbildning, Smörgåsbord

 

Jesper Nissenlöf

Telefon: 073-386 68 13

E-post: jesper@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: utbildning, Spårardag, Riddarhajk, buss till Scoutforum

 

Håkan Andersson

Telefon: 0725-22 07 78

E-post: hakan.a@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Äventyra