Distriktsstyrelsen 2019

Daniel Berglund – distriktsordförande

Telefon: 070-943 96 91

E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.se, dalle@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane (LUS) och Ledarvård

Håkan Andersson – vice distriktsordförande

Telefon: 072-522 07 78

E-post: hakan.a@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Scoutforum, Patrulledarutbildning och Fredsljusmarsch

Mattias Nilsson – förvaltningsansvarig

Telefon: 070-949 35 10

E-post: mattias@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Patrulledarutbildning, Riddarhajk och Utmanarlagskurs

Helene Thörn

Telefon: 073-725 26 00

E-post: helene@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Äventyra, marknadsföring och Snappa UPP

Joakim Lejon

Telefon: 044-962 56, 070-999 62 56

E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Snapphanefejd och Fredsljusmarsch

Kirsten Englesson Jeppsson

Telefon: 073-322 13 03

E-post: kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen och Äventyra

Mats Aronsson

Telefon: 073-330 04 25

E-post: mats@snapphane.scoutdistrikt.se

Jesper Nissenlöf

Telefon: 073-386 68 13

E-post: jesper@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Utbildning och Spårardag

Celia Bjerstedt

Telefon: 076-899 09 04

E-post: celia@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:  LUFT (roververksamhet i Skåne), Snapphanefejd, marknadsföring och Snappa UPP