Personal

Kerstin 3

Kerstin Frost – Kanslist

Sköter bokföring, ut- och inbetalningar, post, svarar i telefon, tar emot anmälningar till arrangemang och kurser samt fixar det mesta som vi andra inte hinner eller glömmer.

Telefon: 0723 517 211

E-post: snapphane@scoutdistrikt.se

 

Evelina

Evelina Rasmussen – Utvecklingskonsulent

Telefon: 0766-23 25 32

E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

 

Carro-100x133 

Caroline Eriksson – Utvecklingskonsulent

Telefon: 0720-78 79 25

E-post: caroline.eriksson@scouterna.se

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

 

Michaela

Michaela Rábová – Nystartskonsulent

Telefon: 0720-77 77 01

E-post: michaela.rabova@scouterna.se

Michaela är nystartskonsulent och arbetar främst med att starta fler lokala scoutkårer i Skåne. Hon stärker även utvecklingsarbetet inom mångfald för Scouterna, där en del är att finna nya målgrupper för scoutverksamhet