Personal

_20181124_143214 (3)

Heléne Wilkens – Kanslist

Sköter bokföring, ut- och inbetalningar, post, svarar i telefon, tar emot anmälningar till arrangemang och kurser samt fixar det mesta som vi andra inte hinner eller glömmer.

Telefon: 072-351 72 11

E-post: snapphane@scoutdistrikt.se

 

Evelina

Evelina Rasmussen – Utvecklingskonsulent

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Telefon: 076-623 25 32

E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se

 

Carro-100x133 

Caroline Eriksson – Utvecklingskonsulent

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Telefon: 0720-78 79 25

E-post: caroline.eriksson@scouterna.se