BAZAAR 2018

Nu har det första lägerbrevet inför nästa års regionläger, Bazaar, publicerats.

Lägerbrev 1.