Kårstämma med Snapphane distriktskår

Kallelse till kårstämma med Snapphane distriktskår

 

Härmed kallas alla medlemmar i Snapphane distriktskår till kårstämma.

Stämman är tisdagen den 3 april kl 18:30-19:00 på Snapphane Scoutdistrikts kansli, Finjagatan 19 i Hässleholm.

Mer info