Lufta-Ting

Roverscouterna samlas på Rydebäcks Scoutgård för att besluta om det kommande året, välja en kommitté, tävla i Luftakaveln samt ha allmänt trevligt.

Läs mer här