Programmaterial från Jamboree 17

Nu finns alla favoritutmaningar från Jamboree17 att ladda ner och använda i scoutverksamheten. Perfekt i planeringen inför hajker och läger. Det kommer löpande att fyllas på med fler aktiviteter.

Här hittar du aktivitetspaket från Jamboree17 >>