Resefond

Jens Mårtensson, Höör scoutkår, fick bidrag ur distriktets resefond till sin resa till BSA National Jamboree. Läs hans berättelse på http://snapphane.scout.se/service/fonder/redovisning-bsa-2017-av-jens/

BSA National Jamboree är Amerikanska pojksscoutorganisationen BSA´s (Boy Scouts of America) återkommande jamboree, troligtvis världens största scoutläger