Scouternas stämma är i Karlstad den 9-11 nov

Scouternas största demokratimöte nästa år, Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018, arrangeras på konferensanläggningen Karlstad CCC i Karlstad 9-11 november. Läs mer.