Handikappscouting

Info om Snapphane Scoutdistrikts handikappscouting finns på:

http://scoutdistrikt.se/snapphane/hs/