Höör scoutkår

Besöksadress: N Fogdarödsvägen 20, Höör

Telefon till scoutlokalen: 0413-224 96

E-post till kåren: post@hoorsscoutkar.se

Hemsida: www.hoorsscoutkar.se

 

Kårordförande: Fredrik Svensson

Telefon: 073 324 60 65

E-post: ordforande@hoorsscoutkar.se