Malvan, Vankiva

Besöksadress: Församlingshemmet

E-post till kåren: hedda1@telia.com

Facebook: https://m.facebook.com/Malvan1984

 

Kårordförande: Anna Björkenrud

Telefon: 070-607 24 97

E-post: annabjorkenrud@bredband.net