Wä scoutkår

Besöksadress: Folkvandringen 1, Vä

Telefon till scoutlokalen: 044-24 41 48

E-post till kåren:

Hemsida: www.scouterna.com

Kårordförande: Per Alverup

Telefon: 0768-12 36 82

E-post: per.alverup@qsi.se