Till aktiviteter arrangerade av Snapphane Scoutdistrikt gäller följande avanmälningsregler:

Avanmälan efter sista anmälningsdag kräver läkarintyg för att få
deltagaravgift tillbaka, men platsen kan ersättas med annan deltagare.
Eventuell efteranmälningsavgift är upp till varje arrangemangsteam.

Beslutat av distriktsstyrelsen 2019-11-04