Snapphane Scoutdistrikt har tre fonder som enskilda medlemmar eller scoutkårer är välkomna att söka bidrag ur:

Det finns även en aktivitetsfond vars huvudsyfte är att befrämja nya distriktsarrangemang men även att stärka befintliga och vidareutveckla dessa.
Snapphane Scoutdistrikt ska vara ansvarig för de arrangemang som kan få medel ur fonden.
Aktivitetsfond regler