Vårens distriktsstämma kommer genomföras via Zoom 28 april.
Fikahäng och teknikkoll från 18:30, stämman börjar 19.
Instruktioner och länk till mötet skickas ut till anmälda.
Teknisk support kommer att finnas från Erik via 070-832 97 04 och Heléne via 070-364 27 29.
Alla handlingar kommer att finnas här på distriktets hemsida.
Anmäl dig här: https://www.scoutnet.se/activities/view/1576

8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Kallelse 210428

Dagordning 210428

Röstlängd 210428

Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Årsredovisning 2020

Noter 2020

Revisionsberättelse 2020

Resultatrapport Hultet 2020