Höstens distriktsstämma genomförs på Spånkull och Fjälkinge scoutkår står för värdskapet.

  • Fika och utdelning av röstkort från kl 09:30
  • Stämman börjar kl 10:00

Alla handlingar kommer att finnas här på distriktets hemsida.
Anmäl dig här: https://www.scoutnet.se/activities/view/2634

8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Kallelse 221030

Röstlängd 2022

Föredragningslista 221030 förslag

Påverkanstorg regler

Påverkanstorg 2022

Motion 1 – Hitta Vilse

Motion 2 – Scoutnet

Motion 3 – Snappa UPP

Motion 4 – Distriktet

Proposition Demokratijamboree – Redan enhälligt bifallen per capsulam

Verksamhetsplan-2023-förslag

Kalender 2023

Arrangemangsförslag 2023

Budget 2023 förslag

Valberedningens förslag

Vem är Ellinor?