Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Distriktsstämma

28 april 19:00 - 21:00

Vårens distriktsstämma kommer genomföras via Zoom.
Instruktioner och länk till mötet skickas ut till anmälda.
Teknisk support kommer att finnas från Erik via 070-832 97 04 och Heléne via 070-364 27 29.
Alla handlingar finns här: https://snapphane.scout.se/distriktsstamma-28-april/
Anmäl dig här: https://www.scoutnet.se/activities/view/1576

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Kallelse 210428