Scoutdistrikten i Skåne har enats om en regional lägerplanering.

Den är under revision, men än så länge gäller denna: