Vi arbetar alla för att våra scoutledare ska trivas i kårerna. Distriktsstyrelsen vill stötta genom att ta fram Ledarvårdspaket. Tanken är att ledarna i kåren kan göra något givande tillsammans utan alltför mycket förberedelsearbete.

Till vänster hittar ni:

– Söderåsens nationalpark
– Två dagars vandring på Österlen
– Denningarums Gård
– Hanö