I kolumnen till vänster finns de intresseutbildningar som Snapphane Scoutdistrikt är ansvarig för.

Information om Scouternas olika kurser finns på http://arrangemangiskane.scout.se/.

Läs också på Scouternas folkhögskolas hemsida http://www.scouternasfolkhogskola.se/