Valberedning

Julia S Andersson – sammankallande

Telefon: 072-700 21 70
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Joel Kruse

Telefon: 070-680 56 85
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Jonatan Nyström

Telefon: 072-180 72 74
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Claes-Henrik Lasses

Telefon: 073-338 38 38
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se