Valberedning 2021

Mats Aronsson – sammankallande

Telefon: 073-330 04 25
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Erik Olsson

Telefon: 072-384 58 25
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Janette Skogshus

Telefon: 070-726 28 39
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Jonas Thörn

Telefon: 070-488 01 10
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se