Distriktsstyrelsen 2020

Håkan Andersson – distriktsordförande

Telefon: 072-522 07 78
E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.sehakan@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Scoutforum, Patrulledarutbildning och Fredsljusmarsch

Kirsten Englesson Jeppsson – vice distriktsordförande

Telefon: 073-322 13 03
E-post: vdo@snapphane.scoutdistrikt.se, kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane (LUS), Hultetgruppen och Äventyra

Helene Thörn

Telefon: 073-725 26 00
E-post: helene@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Äventyra, marknadsföring och Snappa UPP

Joakim Lejon

Telefon: 044-962 56, 070-999 62 56
E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Snapphanefejd och Fredsljusmarsch

Celia Bjerstedt

Telefon: 076-899 09 04
E-post: celia@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:  LUFT (roververksamhet i Skåne), Snapphanefejd, marknadsföring och Snappa UPP

Jens Mårtensson

Telefon: 0413-55 05 95
E-post: jens@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:

Erik Rödén

Telefon: 070-832 97 04
E-post: erik@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till:

Ida Söderstjerna

Telefon: 070-812 18 01
E-post: ida@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: