Distriktsstyrelsen 2021

Håkan Andersson – distriktsordförande

Telefon: 072-522 07 78
E-post: do@snapphane.scoutdistrikt.sehakan@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: KO/KUL-träff, Utmanarlagskurs, Länken för utmanare i Snapphane (LUS), LUFT (roververksamhet i Skåne)

Kirsten Englesson Jeppsson – vice distriktsordförande

Telefon: 073-322 13 03
E-post: vdo@snapphane.scoutdistrikt.se, kirsten@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: KO/KUL-träff, Pride och Äventyra

Helene Thörn – förvaltningsansvarig

Telefon: 073-725 26 00
E-post: helenethorn@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Pride, Äventyra, Marknadsföring och Snappa UPP

Celia Bjerstedt – utmanar- och roveransvarig

Telefon: 076-899 09 04
E-post: celia@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Länken för utmanare i Snapphane (LUS), LUFT (roververksamhet i Skåne), Snapphanefejd

Daniel Hansson – utbildningsansvarig

Telefon: 070-983 72 06
E-post: daniel@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Södra regionala utbildningsgruppen

Joakim Lejon – Hultetansvarig

Telefon: 070-999 62 56
E-post: joakim@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Hultetgruppen, Riddarhajk, Marknadsföring och Snappa UPP

Jens Mårtensson

Telefon: 072-530 58 66
E-post: jens@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Scoutforum

Erik Rödén

Telefon: 070-832 97 04
E-post: erik@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Spårardag och Patrulledarutbildning i Snapphane (PLUS)

Ida Söderstjerna

Telefon: 070-812 18 01
E-post: ida@snapphane.scoutdistrikt.se

Kontaktperson till: Snapphanefejd

Vill du nå hela styrelsen skriver du till ds@snapphane.scoutdistrikt.se