Distriktets Valberedning 2023

Jonas Thörn – sammankallande

Telefon: 070-488 01 10
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Daniel Berglund

Telefon: 070-943 96 91
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se

Gustav Josterud

Telefon: 073-203 12 44
E-post: valberedning@snapphane.scoutdistrikt.se