Snapphane Scoutdistrikts fana invigdes på pingstlägret 1952, då distriktet hade 10-årsjubileum.

 

Snapphanefana

 

 

Var finns fanan idag? Finns det någon som har något minne av fanan? Kan den stå gömd i något förråd?

Information lämnas till Snapphane Scoutdistrikts kansli, 0723-517 211, snapphane@scoutdistrikt.se