Nedan finns användbara blanketter:

budget

reseräkning, utlägg

 

Utvärdering av distriktets verksamhet.

I bilagan finns förklaring till mallarna. Det är fritt att ändra i mallarna så att de passar.

Utvärdering, bilaga

Utvärderingsmall, delt, verksamhet

Utvärderingsmall, delt, möte

Utvärderingsmall, funk