Distriktsmärke finns att köpa på distriktskansliet. De kostar 10 kr/st.

För beställning:

Skicka ett mail till snapphane@scoutdistrikt.se

Uppge antal märke och till vem märke och faktura ska skickas.