Gällande stadgar antogs på Scouternas stämma 2014-11-23.

Scouternas-stadgar-20141123