Scouterna har instiftat utmärkelser för medlemmar, samt för utomstående. Följande bestämmelser gäller för utdelning av Silvervargen, Gustaf Adolfsmärket, Ledfyren, Scouternas stora för-tjänstmärke, Silverkorset, Guldkorset, Scouternas hedersmärken och Scouternasförtjänstmärke.

Ansökan om Scouternas utmärkelser insändes senast en månad före överlämning. Ansökan skickas till Scouterna, Box 420 34, 126 12 Stockholm eller info@scouterna.se.

Silvervargen

Silvervargen är en stiliserad varg på en ring som upptill är försedd med scoutsymbolen och nertill

med ordet Scouterna. Vargen bärs i ett blått band runt halsen.

Silvervargen är den högsta utmärkelsen inom svensk scoutrörelse. Den kan tilldelas aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. Silvervargen utdelas av Scouterna. Silvervargen ska utdelas av någon som redan innehar utmärkelsen. Den som erhållit Silvervargen kan inte tilldelas Gustaf Adolfs-märket. Silvervargen får samtidigt bara innehas av 25 aktiva scoutledare under 60 år.

Gustaf Adolfs-märket

Gustav Adolfs-märket består av Prins Gustaf Adolfs krönta namnchiffer i en granriskrans med scoutsymbolen, utfört i förgyllt silver.

Gustav Adolfs-märket kan tilldelas aktiva ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på minst distriktsnivå. Gustaf Adolfs-märket utdelas av Scouterna, som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisation.

Scouternas stora förtjänstmärke

Scouternas stora förtjänstmärke består av scoutsymbolen i krans av eklöv, utfört i förgyllt silver.

Scouternas stora förtjänstmärke kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på kårplan. Scouternas stora förtjänstmärke utdelas av Scouterna på förslag från kår eller distrikt. Den som erhållit Gustav Adolfs-märket kan inte tilldelas Scouternas stora förtjänstmärke.

Ledfyren

Ledfyren består av scoutsymbolen mot en bakgrund av stiliserade ljusstrålar i silver.

Ledfyren kan tilldelas aktiva scouter eller ledare yngre än 25 år som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, genom ett lyssnande och stödjande ledarskap, skapat möjligheter för ungdomar att utvecklas enligt Scouternas värderingar.

 

Silverkorset

Silverkortset består av scoutsymbolen på ett malteskors utfört i försilvrad metall.

Silverkortset kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av människoliv, under förhållanden som kunnat medföra fara för utövarens liv, men där faran inte kan sägas ha varit överhängande. Silverkorset utdelas av Scouterna, som regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation.

Guldkorset

Guldkortset består av scoutsymbolen på ett malteskors utfört i förgylld metall.

Guldkortset kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av

människoliv, under uppenbar fara för utövarens eget liv. Guldkorset utdelas av Scouterna, som regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation.

 

HEDERSMÄRKEN

Scouternas hedersmärke i guld

Scouternas hedersmärke i guld består av scoutsymbolen och sju stjärnor i guld.

Scouternas hedersmärke i guld kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort betydande insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld utdelas av kårer och distrikt.

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj består av scoutsymbolen samt sju stjärnor i guld.

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj utdelas av Scouterna, som regel på förslag av distrikt eller samverkans-organisation.

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj består av scoutsymbolen samt sju stjärnor i guld.

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj kan tilldelas personer, inom den svenska scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj utdelas av kår eller distrikt.

 

SCOUTERNAS FÖRTJÄNSTMÄRKEN

Scouternas förtjänstmärke består av scoutsymbolen utfört i metall färgad enligt de olika valörerna. Scouternas förtjänstmärke utdelas av kårer och distrikt och finns i fyra

valörer enligt nedan:

• Brons kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 5 år.

• Silver kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 10 år.

• Guld kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 15 år.

• Guld och Emalj kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 25 år.

 

Ansökan om Scouternas utmärkelser