Publicerade 2017-11-24

Scouterna, scoutkårer, scoutdistrikt och andra organisationer inom scoutrörelsen äger och förfogar över ett stort antal stugor och lokaler. En stor del av dessa stugor och lokaler går att låna eller hyra av personer och organisationer inom och utanför scoutrörelsen. Det är den som äger eller förfogar över en stuga eller lokal som avgör vem eller vilka som får låna eller hyra. Det finns i detta sammanhang inget tvång att man måste hyra ut och inte heller reglerat på vilket sätt det sker.

För att underlätta för kårer, distrikt och andra inom scoutrörelsen har Scouterna tagit fram en lista med goda råd kring uthyrning och utlån.

1. Om ni inte äger fastigheten själv, säkerställ att ni har tillåtelse att hyra eller låna ut lokalen eller stugan.

2. Om ni tar betalt för uthyrning behöver ni säkerställa vilka skatteregler som gäller. En ideell organisation är i många fall skattebefriad men endast under vissa förutsättningar. Sök på ”föreningar” på www.skatteverket.se för råd och tips.

3. Scouterna uppmanar att inte hyra ut till någon organisation som inte ställer sig bakom Scouternas värderingar om alla människors lika värde. Prata ihop er i styrelsen eller gruppen i förväg om vilka ni vill hyra ut till. Det finns ingen skyldighet att hyra eller låna ut en samlingslokal och ni behöver inte heller motivera ert beslut. (Det är dock viktigt att behandla alla lika så att bedömningen inte grundar sig i någon form av diskriminering.) Om ni har ett fastslaget regelverk redan från början är det oftast lättare att bedöma en förfrågan och neka någon. Allra bäst är om ni har ett sådant regelverk nedskrivet och bifogar detta till bokningsbekräftelse/uthyrningsavtal.

Olika kårer och andra uthyrare drar gränsen på olika nivåer. Endast den egna kåren eller även andra scoutgrupper? Endast barn- och ungdomsorganisationer eller även andra organisationer? Endast ideella organisationer eller även företag? Politiska partier eller inte?

För Scouterna är det en självklarhet att alla som hyr eller lånar delar Scouternas värderingar om alla människors lika värde. Det är även så att om ni ser att en uthyrning kan föra med sig olika typer av problem eller obehag för er ska ni självklart inte hyra ut.

4. Säkerställ att den ni hyr eller lånar ut till är de som de uppger sig vara. Detta är inte alltid helt lätt och vid känsla om att något inte stämmer är rekommendationen att inte gå vidare med uthyrningen. Konkret kan det gå till så här (liknande kan användas för privatpersoner):

a. Fråga hyresgästen vilken förening som ska hyra

b. Fråga efter en eventuell hemsida för föreningen

c. Fråga efter ett eventuellt organisationsnummer

d. Be att få se föreningens inbjudan till arrangemanget

 

5. Bestäm i förväg vilken typ av verksamhet som får bedrivas under uthyrningen och vilka regler som gäller. Betalningsvillkor, parkering, städning, nycklar, brandskyddsregler, alkoholförtäring, rökning och ljudvolym är exempel på viktiga punkter att göra upp i förväg.

Om det framkommer att hyresgästen inte talat sanning, efter att ni gjort en bokning, är det inget som hindrar att ni avbokar hyresgästen. Skulle det vara så att uthyrningen redan påbörjats och ni upptäcker att icke önskvärd aktivitet pågår har ni även rätt att be hyresgästen avbryta och lämna lokalen.

Det kan vara så att ni i efterhand upptäcker att en verksamhet pågått i er lokal som ni absolut inte känner er bekväma med. En rekommendation är att då informera medlemmarna i scoutkåren och kanske även grannar om det som skett. Detta i syfte att markera att ni inte själva arrangerat eller stått bakom den aktivitet som ägt rum. Scouterna kan också bidra med stöd i en sådan situation, exempelvis om ni blir kontaktade av media. Kontakta ditt regionala kansli/din samverkansorganisation eller ring Scouternas växel på 08-568 432 00 och beskriv vad som hänt.

 

Råd och tips vid uthyrning av scoutlokal 2017